Dziennik zakrapiany rumem
Paul Kemp porzuca nowojorski hałas na rzecz błogiego spokoju wyspy Portoryko i przyjmuje posadę w lokalnej gazecie. Umilając sobie czas pokaźnymi dawkami rumu, Paul poznaje i błyskawicznie traci głowę dla zmysłowej Chenault...
Dziennik zakrapiany rumem
Cokolwiek się zdarzy
Alex jest scenarzystą. Pracuje nad osobistym tekstem: historią o weekendzie z bardzo klarownie wyznaczonym celem. Będzie kochał się ze swoją żoną cztery razy. Nie zmieni ani jednej linijki tekstu? Jak to ma się do rzeczywistości?
Cokolwiek się zdarzy
Łowca trolli
Hans to tajemniczy jegomość z brodą niczym Rumcajs, samotnie wędrujący po lasach i ostępach Norwegii. Pozornie jest kłusownikiem polującym na niedźwiedzie. Prawda jest jednak inna - Hans poluje na... trolle!
Łowca trolli
Mission Impossible: Ghost...
Oskarżony o zamach bombowy na Kreml, agent Ethan Hunt z resztą zespołu zostaje zwolniony z obowiązków. Pozostawiony bez środków i wsparcia, Ethan musi znaleźć sposób na oczyszczenie dobrego imienia agencji...
Mission Impossible: Ghost...
Chciwość
Pierwsze 24 godziny finansowego kryzysu na Wall Street. Kulisy wydarzeń, które zmieniły cały świat. Analityk pracujący firmy z Wall Street, odkrywa niepokojące dane, które wskazują na nieprawidłowości finansowe..
Chciwość

REGULAMIN  

SERWISU FILMY.PL

1.  

DEFINICJE POJĘĆ WYSTĘPUJĄCYCH W REGULAMINIE

 1. 1.1. Serwis – zbiór stron internetowych funkcjonujących w obrębie domeny o adresie http://www.filmy.pl/. Określenie Serwis w zależności od kontekstu może się odnosić również do zbiorowości osób administrujących wyżej wymienionym zbiorem, t.j. zapewniających jego funkcjonowanie oraz nadzorujących Treść.
 2. 1.2. Wydawca – NETMEDIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 02-625 przy ul. Woronicza 15, NIP: 526-23-61-606, REGON: 016033317, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000259747 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, będąca wyłącznym właścicielem Serwisu.
 3. 1.3. Użytkownik – osoba dokonująca odwiedzin na stronach należących do Serwisu i korzystająca z jego funkcjonalności.
 4. 1.4. Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał Rejestracji w Serwisie, posiadający Konto Użytkownika, korzystający z szerszych uprawnień od zwykłego Użytkownika, m.in. do dodawania Treści.
 5. 1.5. Autor - Użytkownik Zarejestrowany, który aktywnie dodaje stworzone przez siebie Treści.
 6. 1.6. Rejestracja – procedura w procesie której Użytkownik otrzymuje dostęp do Konta Użytkownika oraz możliwość zarządzania usługami dostępnymi w Serwisie.
 7. 1.7. Konto Użytkownika - konto zakładane przez Użytkownika w trakcie Rejestracji.
 8. 1.8. Redaktor Serwisu – osoba tworząca i modyfikująca Treść Serwisu, a także nadzorująca jej dodawanie, legitymująca się upoważnieniem nadanym przez Wydawcę.
 9. 1.9. Treść – informacje i materiały zawarte w Serwisie, dodawane przez Redaktorów Serwisu oraz Użytkowników, w szczególności teksty informacyjne i publicystyczne, zdjęcia, pliki multimedialne.
 10. 1.10. Konkurs – przedsięwzięcie rozrywkowe dla Użytkowników Zarejestrowanych Serwisu, mające na celu nagrodzenie szczególnych osiągnięć lub wiedzy Użytkowników za pomocą nagród rzeczowych, biletów wstępu na pokazy filmowe bądź nagród o innym charakterze.

2.  

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. 2.1. Niniejszy regulamin stanowi zbiór zasad i warunków korzystania z Serwisu.
 2. 2.2. Serwis ma charakter informacyjny.
 3. 2.3. Korzystanie z wszystkich funkcjonalności Serwisu jest nieodpłatne.
 4. 2.3. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników jest równoznaczne z akceptacją postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.
  W momencie podjęcia jakichkolwiek czynności w Serwisie (w szczególności: rejestracji jako Użytkownik Serwisu, publikacji Treści na stronach Serwisu, zamieszczenie autorskiego artykułu) osoba taka staje się Użytkownikiem Serwisu i oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem, w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania.
 5. 2.4. Wydawca Serwisu stanowczo zobowiązuje się nie przekazywać osobom trzecim danych Użytkowników podanych podczas Rejestracji, w szczególności imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz wieku.
 6. 2.5. Wydawca Serwisu zastrzega sobie możliwość wykorzystania danych Użytkowników podanych podczas Rejestracji, w szczególności adresu e-mail, do celów marketingowych, w szczególności do przesyłania ofert partnerów biznesowych Serwisu. Zgodnie z punktem 2.4 dane Użytkowników nie są przekazywane partnerom biznesowym Serwisu.
 7. 2.6. Użytkownik akceptując Regulamin, wyraża zgodę na otrzymywanie od Serwisu biuletynów e-mailowych na adres wskazany podczas Rejestracji. Każdy e-mail wysłany przez Serwis uważa się za dostarczony.
 8. 2.7. Użytkownicy, również niezarejestrowani, mogą się kontaktować z przedstawicielami Wydawcy Serwisu poprzez formularze kontaktowe umieszczone w odnośnym miejscu w Serwisie.

3.  

DODAWANIE TREŚCI

 1. 3.1. Informacje i materiały multimedialne zawarte w serwisie są dodawane zarówno przez Redaktorów Serwisu, jak i przez Autorów.
 2. 3.2. Zarówno Wydawca, jak i Redaktorzy Serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za Treści publikowane w Serwisie przez Autorów oraz za niezgodne z niniejszym Regulaminem wykorzystanie rzeczonych Treści.
 3. 3.3. Autorzy wprowadzający Treści do serwisu wyrażają tym samym zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie rzeczonych Treści przez Wydawcę, także w celach promocyjnych oraz reklamowych, a także na korzystanie z wyżej wymienionych Treści przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku.
  Wydawca zobowiązuje się do umieszczenia wraz z wykorzystywanymi Treściami ich tytułu, danych autora, stopki autorskiej oraz aktywnego linku prowadzącego do Treści w Serwisie.
 4. 3.4. Umieszczając Treści na łamach Serwisu Autor zaświadcza, iż jest właścicielem wszelkich praw autorskich koniecznych do opublikowania zamieszczanych Treści.
 5. 3.5. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji wprowadzonych do Serwisu Treści, włącznie z możliwością ich usunięcia bez powiadomienia Użytkowników.
 6. 3.6. Zabronione jest wprowadzanie do Serwisu Treści:
 • - naruszających prawa autorskie osób trzecich i/lub w inny sposób niezgodnych z prawem,
 • - o charakterze pornograficznym,
 • - wulgarnych, obraźliwych dla innych Użytkowników, grup społecznych, narodowości, religii i ras,
 • - o charakterze fanatycznym, terrorystycznym, nawołującym do przemocy,
 • - promujących alkohol, nikotynę, narkotyki lub inne substancje zabronione,  a także broń palną,
 • - reklamowych,
 • - zawierających odnośniki do stron www niezwiązanych z tematyką Serwisu,
 • - w inny sposób niezgodnych z zasadami współżycia społecznego.

  W razie wykrycia takich Treści wewnątrz Serwisu zostaną one natychmiast usunięte, zaś Konto Użytkownika dodającego rzeczone Treści czasowo lub trwale zablokowane. Opublikowane artykuły nie mogą również zawierać aktywnych odnośników do treści o wyżej wymienionym charakterze.
 1. 3.7. W dyskusjach na forum bądź komentarzach Użytkownicy obowiązani są zamieszczać Treści merytorycznie związane z opisywanym tematem. Zamieszczenie Treści o innym charakterze może skutkować usunięciem ich z Serwisu.
 2. 3.8. Użytkownicy wprowadzający Treść do Serwisu obowiązani są dokładnie sprawdzić prawdziwość informacji przed ich wprowadzeniem. W przypadku powtarzającego się dodawania nieprawdziwych informacji przez Użytkownika jego Konto Użytkownika może zostać czasowo lub trwale zablokowane.
 3. 3.9. W razie zauważenia w Treści Serwisu informacji niezgodnych z prawdą lub wątpliwych, Użytkownik jest obowiązany w miarę możliwości samodzielnie poprawić lub usunąć takie informacje, lub zawiadomić Redaktora Serwisu, bądź inną osobę kontaktową wyznaczoną w tym celu przez Wydawcę.
 4. 3.10. Użytkownicy wprowadzający Treści do Serwisu zobowiązani są do wprowadzania ich własnoręcznie za pomocą przeznaczonych do tego formularzy będących częścią Serwisu.
 5. 3.11. Wydawca Serwisu zastrzega sobie prawo do drobnych zmian w Treściach dodawanych przez Autorów, w szczególności korekcji błędów ortograficznych, stylistycznych, interpunkcyjnych, a także merytorycznych.

4.  

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. 4.1. Każdy Użytkownik ma prawo korzystać z Treści zawartych w Serwisie w celach informacyjnych, na użytek własny.
 2. 4.2. Użytkownik ma prawo zarejestrować się w Serwisie, tym samym stając się Użytkownikiem Zarejestrowanym i otrzymując dostęp do dodatkowych funkcjonalności.
 3. 4.3. Decyzję o przyznaniu Użytkownikowi Konta Użytkownika podejmuje Wydawca Serwisu.
 4. 4.4. Rejestracja w Serwisie jest darmowa.
 5. 4.5. Koniecznym warunkiem do Rejestracji w Serwisie jest podanie własnego, aktywnego adresu e-mail. Podanie adresu e-mail podczas Rejestracji oznacza zgodę Użytkownika na otrzymywanie biuletynów e-mailowych Serwisu.
 6. 4.6. Każdy Użytkownik ma obowiązek zachowywać się zgodnie z zasadami współżycia społecznego, zarówno wobec innych Użytkowników, jak i wobec Redaktorów i innych przedstawicieli Wydawcy. Wszelkie wypowiedzi o charakterze wulgarnym, obraźliwym, rasistowskim, odwołującym się do systemów totalitarnych czy w inny sposób uwłaczającym Użytkownikom bądź przedstawicielom Wydawcy będą niezwłocznie usuwane. W razie powtarzania się tej sytuacji Konto Użytkownika nie stosującego się do tych zaleceń może zostać zablokowane czasowo lub trwale, włącznie z odmową założenia nowego Konta Użytkownika na zarejestrowany wcześniej adres e-mail oraz blokadą dostępu do Serwisu z danego numeru IP.
 7. 4.7. Każdy Użytkownik Zarejestrowany jest obowiązany do skorzystania ze swojego Konta Użytkownika przynajmniej raz w ciągu 6 miesięcy. W razie nieskorzystania przez Użytkownika Zarejestrowanego z Konta Użytkownika przynajmniej jednorazowo w tym terminie, może ono zostać uznane za nieaktywne i na tej podstawie usunięte przez Wydawcę.
 8. 4.8. Każdy Użytkownik Zarejestrowany ma prawo do uzupełniania Treści Serwisu, w ten sposób stając się Autorem. Treści dodawane przez Autorów są następnie weryfikowane przez Redaktorów lub innych przedstawicieli Serwisu. W razie niezgodności dodanych Treści z prawdą bądź innych wad wykluczających obecność danych Treści w Serwisie, w szczególności nie posiadania przez Autora praw autorskich warunkujących publikację ww. treści, zostaną one niezwłocznie usunięte.
 9. 4.9. Każdy Autor ma prawo do zgłoszenia swojej kandydatury na Redaktora Serwisu. Niezależnie od zgłoszonych przez Autorów kandydatur, Redaktorzy Serwisu będą zapraszać do współpracy Autorów na podstawie jakości Treści dodanych do Serwisu.

5.  

ZASADY KONKURSÓW

 1. 5.1. W Konkursach organizowanych przez Wydawcę Serwisu mogą brać udział jedynie Użytkownicy Zarejestrowani, posiadający aktywne Konto Użytkownika w Serwisie.
 2. 5.2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Wydawcy Serwisu, fundatorów nagród oraz członkowie ich rodzin.
 3. 5.3. Udział w Konkursach organizowanych przez Wydawcę Serwisu jest bezpłatny.
 4. 5.4. Wydawca Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych i/lub komputera Użytkownika.
 5. 5.5. Wydawca Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika nieprawdziwych danych bądź danych osoby trzeciej. Podanie danych niezgodnych z prawdą skutkuje odebraniem Użytkownikowi prawa do nagrody.
 6. 5.6. Zgłoszenie do Konkursu następuje przez wypełnienie formularza konkursowego po uprzednim zarejestrowaniu się i zalogowaniu w Serwisie. W przypadku organizowania przez Wydawcę Serwisu Konkursu na najlepszą Treść, zgłoszenie stanowi dodanie określonego rodzaju Treści do Serwisu.
 7. 5.7. Czas trwania oraz inne szczegółowe warunki każdego Konkursu udostępniane są na stronie danego Konkursu.
 8. 5.8. O wynikach Konkursu uczestniczący w nim Użytkownicy Zarejestrowani powiadamiani są za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mailowy podany w ustawieniach Konta Użytkownika.
 9. 5.9. Użytkownik będący zwycięzcą konkursu powinien odpowiedzieć na e-mail zawiadamiający o wygranej w ciągu 30 dni. W przeciwnym razie po 30 dniach od wysłania e-maili zawiadamiających o wygranej, nagroda podlega przepadkowi na rzecz Wydawcy Serwisu.
 10. 5.10. Nagrody rzeczowe są wysyłane do laureatów Konkursów za pośrednictwem Poczty Polskiej. Istnieje również możliwość odebrania nagrody w siedzibie Wydawcy.
 11. 5.11. Zaproszenia na pokazy filmowe oraz inne nagrody o charakterze nierzeczowym nie mogą być przedmiotem odsprzedaży. Istnieje możliwość nieodpłatnego odstąpienia w/w nagród osobie wybranej przez laureata Konkursu, powinien on jednak powiadomić o tym Redaktora Serwisu.
 12. 5.12. Redaktor Serwisu bądź inna osoba upoważniona przez Wydawcę może cofnąć przyznanie nagrody laureatowi Konkursu, jeżeli istnieje podejrzenie, iż osiągnął on premiowany nagrodą wynik w sposób nieuczciwy, w szczególności w przypadku niesamodzielnego wprowadzenia przez laureata Treści, bądź dokonania plagiatu.

6.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. 6.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odnośne przepisy kodeksu cywilnego.
 2. 6.2. Spory mogące wynikać w zakresie stosunków opisanych w niniejszym Regulaminie podlegają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Wydawcy.
 3. 6.3. Wydawca Serwisu zastrzega sobie prawo do jednostronnej modyfikacji niniejszego Regulaminu, o czym każdorazowo poinformuje Użytkowników drogą elektroniczną. Dalsze korzystanie przez Użytkowników z Serwisu po zmianie Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją w/w modyfikacji.
 4. 6.4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23 lutego 2010 roku.

http://twitter.com/filmy_pl
Śledź nas na Twitterze
Wszystko co najnowsze w serwisie wyćwierkamy na bieżąco!
http://www.facebook.com
Filmy.pl na Facebook
Dołącz do Filmy.pl na Facebook - zostań naszym przyjacielem
http://www.youtube.com
Nasz kanał YouTube
Oglądaj zawsze świeże zwiastuny na naszym kanale na Youtube.com